Få "Tips för ett enklare liv"
och LevelUpTips

Ledarutbildning - hjälp till självhjälp!

To Be for Real har ledarutbildningar (t ex webb-kursen Me for Real) som blir en del av vardagen med hjälp till självhjälp  att fatta balanserade beslut som ger framgång för alla parter.

Vi hjälper ledare upptäcka varför och hur "just du" stressar och hindrar dig själv genom att ljuga, ta saker personligt/för givet - och hur "just du" bryter (o)medvetna mönster och skapar nya vanor.

När ledare använder våra smarta, konkreta, verktyg utvecklas de, sparar tid och energi och skapar liv i balans både för sig och sin omgivning. De får ökat engagemang och delaktighet och mindre sjuknärvaro, sjukfrånvaro och kostnader för rehabilitering.

 Kontakta oss - vi är platsoberoende och tillsammans skapar vi  den optimala lösningen för er.Senaste i Bloggen:

Find Your Why…
Nathan Gold gave us practical, easy to use tools for public speaking. Many obvious ones if we think about it.[...]
Ändra inställning – ändra vad som är möjligt
Vi har gått från "The race is lost" till "Vi kan bli vinnare" förklarade man från InnoEnergy. Det är en[...]
Likheter mellan leende och coaching
Vill du fatta beslut ur lugn i stället för ur stress?  "Det är som efter en coaching-session" slår det mig[...]