Vision

En värld där våra tjänster hjälper människor att ta ansvar för sina liv och sitt ledarskap, där alla på allvar utvecklar sin fulla potential -  där individer och företag blomstrar och lever socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. En värld där stress och psykisk ohälsa är tomma begrepp. En värld med enkelhet, lugn överflöd och lycka.

Mission

To Be for Real ger medarbetare mod och kraft att våga lyssna på sig själva och fatta trygga, tydliga beslut - bli ledare på riktigt. Vi ger verktyg som hjälper individer att tänka om, få nytt fokus och öva in nya vanor. 

To Be for Real når fram till människor som har det tungt och inte orkar lyssna längre och häva mönster som lett in i utbrändhet.

Vi skapar det arbetsklimat alla drömmer om

Ju mer människor vågar upptäcka och säga vad de vill - desto lättare blir det att driva företaget framåt. Ju fler medarbetare vågar vara sina unika jag och utveckla sina talanger desto bättre blir det.

Det blir bättre kommunikation, samarbete, arbetsglädje, trivsel och tillväxt.

Gamla Jante-mönster bryts när vi hjälper individ för individ att aktivt välja mönster och vanor i alla möjliga områden i sina liv. 

Vi har upplevt många arbetsplatser och mängder av förändringar (och kriser) både där och privat. Vi har verktyg för att ta oss och andra till nya nivåer. Vi ser att våra verktyg och metoder ger helt fantastiska resultat och erbjuder både förverkligande av potential och drömmar och en lösning på dagens arbetsplatsers problem med stress och psykisk ohälsa.

Det går att skapa sig det liv som man själv vill ha - det ser vi hela tiden.

To Be for Real hjälper människor att:

  • Byta mindset och få nytt fokus, nya vanor
  • Lära känna och lyssna på sig själva
  • Få kraft och energi och skapa balans
  • Formulera och revidera mål
  • Fira framgång

Värdegrunden

Förändring för framgång genomsyrar allt vi gör liksom:

 Mod

Medvetenhet

Kommunikation

Gemenskap

Varför To Be for Real!

Båda vill vi hjälpa människor att bli sig själva på riktigt, följa sina drömmar och bidra till sin och andras utveckling. Just därför byter vi coaching-behandling med varandra varje vecka sedan 2015. Hösten 2016 startade Karin Lundström Rawden sitt företag och hösten därpå var det Johanna Nilssons tur.

En dag blev det plötsligt självklart att samarbeta även utåt. Tillsammans blir vi starkare och blir en tryggare samarbetspartner för företag och kunder av alla de slag. Därför startade vi vårt gemensamma: