Vision

Genom våra tjänster skapar vi tillsammans med våra kunder en värld där alla tar sitt liv och ledarskap på allvar och utvecklar sin fulla potential, där individer och företag blomstrar och lever socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och där stress och psykisk ohälsa är tomma begrepp.

Mission

To Be for Real når fram till människor som har det tungt och inte orkar lyssna längre. Vi hjälper medarbetare och ledare, ledningsgrupper, avdelningar, arbetsplatser att byta mindset, få nytt fokus, nya vanor. Vi ger människor kraft och mod i processen att ta ansvar, bli ledare. Därigenom blir de tryggare och tydligare och skapar det liv de vill ha. Tillsammans utvecklar de starkare team och hållbara arbetsätt vilket ger mer tid, innovation, trivsel och tillväxt.

Vi skapar det arbetsklimat alla drömmer om

Med vår hjälp får individen mod att ta ansvar för sitt liv, sitt mående och fatta nya beslut. Vi har metoder som fungerar även när förmågan att tro på så sig själv är i botten. Vi har gått igenom en mängd kriser och har erfarenhet av att hjälpa oss själva, varandra och andra att byta mindset. Vi bryter mönster, läker gamla sår från uppväxten och tar oss ständigt till nästa nivå. Vi ser att våra verktyg och metoder ger helt fantastiska resultat och erbjuder både förverkligande av potential och drömmar och en lösning på dagens arbetsplatsers problem med stress och psykisk ohälsa.

Det går att skapa sig det liv som man själv vill ha - det ser vi hela tiden.

To Be for Real hjälper människor att:

  • Byta mindset och få nytt fokus, nya vanor
  • Lära känna och lyssna på sig själva
  • Få kraft och energi och skapa balans
  • Formulera och revidera mål
  • Fira framgång

Värdegrunden

Förändring för framgång genomsyrar allt vi gör liksom:

 Mod

Medvetenhet

Kommunikation

Gemenskap

Varför To Be for Real!

Båda vill vi hjälpa människor att bli sig själva på riktigt, följa sina drömmar och bidra till sin och andras utveckling. Just därför byter vi coaching-behandling med varandra varje vecka sedan 2015. Hösten 2016 startade Karin Lundström Rawden sitt företag och hösten därpå var det Johanna Nilssons tur.

En dag blev det plötsligt självklart att samarbeta även utåt. Tillsammans blir vi starkare och blir en tryggare samarbetspartner för företag och kunder av alla de slag. Därför startade vi vår gemensamma sida: