"Jag fick föreställa mig att jag lyckades och blev till och med yr! Häftigt!"

"Tro på dig själv och använd din fulla potential"

Relationen till företaget, till arbete och till sig själv och varandra är viktiga ämnen för To Be for Real.

Hur gör du för att räcka till? För att inte överväldigas av att det blir för mycket? För att det få alla aktiviteter i livet att gå ihop? Och vara dig själv i alla lägen? De är viktigt både vad man gör och hur man tänker, och känner, om det.

Vi skräddarsyr utifrån ert företags och era individers behov. Ni får aha-upplevelser, en omedelbar förändring och verktyg för att ta itu med att skapa det ni vill ha.

"Samarbeta på riktigt"

Sant samarbete? Vad är det? I framtiden krävs samarbete på en ny nivå som inte bygger på konkurrens. Karin och Johanna delar med sig av egna erfarenheter och  verktyg som du också kan använda för att våga säga som det är... Få inspiration till god konfliktlösning på jobbet och hemma. 

Att kunna samarbeta både med sig själv (!) och med andra är nödvändigt för att våra organisationer och företag ska fungera optimalt i framtiden.

Trollbindande Föreläsningar

To Be for Reals föreläsningar är tankeväckande, underhållande och inspirerande. Karin och Johanna har stor förståelse för sig själva och andra och ser med humor och livsglädje på de möjligheter som finns. Deras mål är alltid att skapa nya möjligheter.

De är båda vana föreläsare och berättar på sätt som inbjuder dig som lyssnare att leva dig in i skeendena och uppleva dem. Se det roliga i det hela och förlåta det som gått galet. På så vis ökar dina möjligheter att se hur det påverkat andra och dig själv. Det gör att du kan fatta nya beslut i ljuset av vad du insett och lärt dig.

Kontakta oss och boka en färdig föreläsning eller en skräddarsydd för ditt företag och era evenemang.

Egen Lyckas Smed

Du får uppleva hur det kan vara att lyckas!

You are your own business! Du har ansvaret – och du kan ta tillvara och nyttja din potential till fullo.

Att vara ledare för sig själv är ett viktigt uppdrag. Det underlättar för att vara ledare för andra både på jobbet och privat. Genom ett personligt genomtänkt ledarskap når vi lycka för oss själva och andra.

Karin som är starkt historiskt intresserad har även föreläst för bland annat StyrelseAkademien och fick då bland annat omdömen som "trollbindande" liksom även höra: 

“Min fru var på din föreläsning om kvinnor genom historien igår så nu vet jag allt om hur det var. Helt fascinerande! Tack så mycket!”

Kvinnor som ledare genom historien – internationellt, nationellt och regionalt

Få nya insikter vår samtid och vår framtid och vikten av mångfald och att dra nytta av allas kompetens i vårt styrelsearbete genom att lära dig om kvinnans ställning som ledare i samhället.

Föreläsningen bjuder på många glada överraskningar och spännande historier om statsbyggare, sjörövare, hemförsvarare m m.

Vi upptäcker ett och annat bakslag som aktivt kan stävjas. Vi får en bild av hur företagandet utvecklats – och hur olika omständigheter och regelsystem hindrat och möjliggjort detta som exempelvis skatterätt, arvsrätt, handelsrättigheter och krig.

Winston Churchill hävdade: “Ju mer vi känner till vår egen historia desto mer kan vi troligtvis också förutspå framtiden.”

Kontakta oss så tänker vi ut vilket erbjudande som svarar mot era behov. Givetvis kan en föreläsning/workshop även kombineras med våra andra tjänster.