Nyttja både huvudets och kroppens potential

Som ledare är du en nyckelfigur.  När du får nyttja hela din potential vid beslutsfattande och använda sådant du egentligen vet men glömt, förenklas ditt liv och och framgång kommer allt mer naturligt. 

I vår flexibla webb-kurs Självkännedom, beslut och ledarskap som har live coaching i grupp en gång i veckan får du upptäcka hur vi människor - och just du - styrs av omedvetna rädslor och tankemönster som håller oss tillbaka. Vi lär dig att bland annat ta hjälp av din egen kropp för att processa information och välja och öva in tankemönster som gynnar dig, ditt företag och dina medarbetare.

Du blir lugnare och tryggare, mindre triggad och stressad. Du får lättare att förstå dig själv och andra och att fatta bra och snabba beslut. Du blir helt enkelt en ännu bättre ledare för dig själv och andra och bidrar till att arbetsmiljön förbättras och att det blir lättare att både behålla och dra till sig personal och kunder och minska sjukfrånvaro, sjuknärvaro, utbrändhet etc. 

De beslutstekniker du lär dig i Självkännedom, beslut och ledarskap använder du till dina behov, till att hantera de beslut du ändå ska fatta. Efter en introduktions- och invänjningsperiod så sparar du både tid och energi jämfört med att fatta beslut på det vis du hittills gjort. 

Du ökar din nöjdhet över dina beslut, stressen minskar och du får mer tid att prioritera annat viktigt. 

Via Självkännedom, beslut och ledarskap lyssnar du på dig själv och utvecklas ständigt som människa och ledare. Troligtvis använder du din nya favoritbeslutstekniker i vardagen i resten av ditt liv.

Lättsam, lättförståelig och det händer saker på alla plan" 

Kontakta oss och berätta om dina och era behov och önskemål så skapar vi bästa lösningen tillsammans. Se kursplanen under detaljer på Självkännedom, beslut och ledarskap som tidigare hette Me for Real.

Fler referenser